İçe Dönük ve Dışa Dönük Kişilik

Psikiyatrist Uzman Doktor Zeynep Pınar ile İçe Dönük ve Dışa Dönük Kişilik özellikleri üzerine konuşuyoruz.

Program içeriği:

Dışa dönük kişilerin özellikleri

Pınar: “Kavgacı ve saldırgan değil girişken yani işbirlikçi ve uzlaşmacı olmak lazım”

Pınar: “İçe dönüklük olumsuz bir kişilik özelliği değildir”

Pınar: “İçe dönük ve dışa dönük iki kişi birbirini tamamlayabilir”

Pınar: “İçe dönük kişileri ön plana çıkmaları için zorlamamak gerekir”

Pınar: “Karşımızdaki kişiyi tanıyıp ona göre davranmak ve beklenti içine girmemek gerekir”

Pınar: “Kişilik özellikleri küçük yaştan itibaren kendini gösterir”

Pınar: “Çekingenler hem içe kapanık hem de mutsuzdur”

Pınar: “Bir insan mutluluğunu başka bir insana endekslerse ne olursa olsun mutsuz olur”

Pınar: “Hizmet vererek ya da alarak sevileceğini düşünmek yanlış. Sevgi koşulsuzdur”

Pınar: “Psikiyatride kendine odaklı kişi diye bir terminoloji yok”

Pınar: “İçe dönük ve dışa dönük karakterlerin ikisi de enerjik olabilir”

Pınar: “İçe dönük ve dışa dönük kişilerin hepsi belli zamanlarda yalnız kalmayı ister”

Pınar: “Aşırı yorgunluğu vücut stres olarak algılar. Çünkü kişinin alt beyni tehlikede olduğunu ve kurtulmak için kaçtığını sanır”

İçedönük ve dışa dönük çocuklarda eğitim

Pınar: “Eğitim sistemi, dışadönük çocuğun karakterini törpüler”

Pınar: “Sınıflarımız çok kalabalık. Sınıfta birkaç hiperaktif çocuk varsa, onlarla uğraşmaktan öğretmenin içedönük çocukla ilgilenmeye vakti kalmıyor”

Pınar: “Önceliği içe dönük çocuğa vermek gerek. Dışadönük çocuk törpülenerek zamanla kendini kurtarır”

İş yaşamında içe dönük ve dışa dönük karakter

Pınar: “Çeşitli eğitimler alınıp istekli olunursa istenilen karakter işe uydurulabilir”

Pınar: “İş veren karakter farklarını bilmeli ve analiz edebilmeli”

Pınar: “Yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri söyleyin ve yardım isteyin”

Pınar: “Konfor alanı kişiyi geliştirmez. Minör stresler geliştirir”

Visited 22 times, 1 visit(s) today