İBB, PERPA için Yağmur Suyu Çalışması Yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PERPA Temsilciler Üst Kurulu’nun incelemesi PERPA yağmur suyu çalışması yapıyor.
Bu alanda yağmur tüneli yoktu. Yağmur yağdığı zaman caddesinin üstünden aşağı doğru akıp biri sular taşkınlara yol. Perpa 2. ve 5. katlardaki dükkanları ve garajları su basıyordu. Dükkanlarımız manzaraları.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yağmur atık giderleri için Perpa yollara yeni yağmur suyu ana hatları gösteriyor. Mevcut yağmurlama kapasitesi artırılıyor. Yeni yapılan yağmur suyuvarının Piyalepaşa bulvarına yeni yapılmış olan ana yol yağmur giderna hattına bağlantısı. PER’nin yağmurdan zarar görmeyeceğinden geçilecek.
İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve İBB Yol Bakım Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

İBB Hakkında

MİSYON

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla şehrin tüm değerlerine sahip çıkarak üreten, kültürel ve sosyal yaşamı ile 24 saat yaşayan bir İstanbul için erişilebilir hizmetler sunmak.

VİZYON

Adil, yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu…

TEMEL DEĞERLER

Adalet

Belediyecilik hizmetlerinin tüm vatandaşlara hiçbir konuda ayrım gözetmeden, İstanbullunun talep ve ihtiyaçlarını dikkate alacak ve karşılayacak nitelikte sunulmasını esas kabul eder.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Belediyecilik hizmetlerinde ve tüm kaynakların etkin kullanımında; İstanbullulara karşı her konuda açık ve şeffaf olunmasını, hesap verme sorumluluğunun alınmasını esas kabul eder.

Etik

Belediyecilik hizmetlerinin evrensel düzeyde kabul görmüş hukuki ve sosyal normlar çerçevesinde yürütülmesini esas kabul eder.

Kapsayıcılık

Belediyecilik hizmetlerini farklı kesimlerin ihtiyaçları ile doğrudan örtüşen şekilde sunmayı esas kabul eder.

Yenilikçilik

Belediyecilik hizmetlerinin sunumunda küresel ölçekte en iyi uygulamaların da dikkate alındığı modern, çözüm odaklı yöntemlerin uygulanması esasını kabul eder.

Çevreye Duyarlılık

Belediyecilik hizmetlerinin gelecek kuşakların bugünkü çevre varlıklarından mahrum bırakılmaksızın yürütülmesini ve İstanbul’un herkesçe erişilebilir yeşil alanlarının artırılmasını esas kabul eder.

Liyakat

İstanbulluların talep, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında sorumlu kurum olan İBB’nin tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde mesleki yetkinlik ilkesinin hâkim olmasını esas kabul eder.

Katılımcılık

Belediyecilik hizmetlerine yönelik kararların alımında kent sakinlerinin mevcut süreçlere dahil edilmesini ve yurttaş katılımını mümkün kılacak yeni mekanizmaların tesis edilmesini esas kabul eder.

İnsan Odaklılık

Belediye hizmetlerinin sunumunda kent sakinlerinin memnuniyetinin temin edilmesinin temel önceliklerden birisi olmasını esas kabul eder.

Çeviklik

Dünyada değişen trendlere, dönüşen toplumsal ihtiyaçlara yalın, hızlı ve etkin biçimde yanıt verebilen şehircilik anlayışını esas kabul eder.

 

Kaynak

1- www.ibb.istanbul

Visited 18 times, 1 visit(s) today