3 Boyutlu Dijital Seramik Yazıcı

3D dijital seramik yazıcı Eazao

Evinizi çömlek atölyesine dönüştürün

3 boyutlu seramik baskı teknolojisi

Minimum baskı hatası

Farklı en ve boylarda çıktı alabilir

Bardak, fincan, biblo ya da vazo tasarlayın

Dijital makineden çıktısını alın

Mikrodalga fırınınızda pişirin

Farklı renk seçenekleri

Eazao yurtdışında satışta

3 Boyutlu Dijital Seramik Yazıcı

Bilgisayar destekli üretim yöntemlerinden olan üç boyutlu yazıcılar, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hızlı prototipleme teknolojisinden hareketle temelleri atılan ve 1980’lerde
geliştirilerek patenti alınan bu yöntemden günümüzde otomotiv, mimari, inşaat, tıp, endüstriyel
tasarım, moda tasarımı, gıda gibi birçok farklı alanda faydalanılmaktadır. Üretilecek olan ürünün
malzemesi ve özelliklerine bağlı olarak farklılık gösteren üç boyutlu yazıcıların türleri ve farklı
çalışma prensipleri bulunmaktadır. Bu yazıcılarda plastik, metal, polimer ve seramik gibi farklı
malzemeler işlenebilmektedir.
Üç boyutlu yazıcılar ile seramik üretimi, yöntem olarak harç yığma, toz bağlama ve seçici lazer
sinterleme prensiplerine göre çalışmaktadır. Günümüzde hala gelişmekte olan bu teknoloji dünyada çeşitli sanatçılar ve atölyeler tarafından kullanılmaktadır. Bu dijital üretim şekli, seramik
sanatında yeni bir buluş, elle şekil verilmesi zor olan formların üretiminde oldukça ilgi çeken yeni
bir şekillendirme yöntemi olarak kabul edilmektedir.
Bu araştırma seramik alanında üç boyutlu yazıcıların kullanımı ve işlevselliğine dair
genel bilgiler verirken, bir üretim yöntemi olarak üç boyutlu seramik yazıcıların günümüz koşullarında değerlendirilmesi ve geliştirilmesi adına örnek oluşturmaktadır. Bu çalışmada harç yığma
prensibine göre seramik malzeme ile çalışan üç boyutlu yazıcı ile üretim, bu üretim esnasında karşılaşılan problemler, bu problemlerin çözümü noktasında neler yapılabileceği, uygulama örnekleri
ile ele alınmıştır.

Seramik Üretiminde Kullanılan Üç Boyutlu Yazıcılar, Türleri ve Öncü Kullanıcılar
Bir hızlı prototipleme teknolojisi olan üç boyutlu yazıcıların farklı çalışma prensipleri bulunmaktadır. Bu prensipler inşa hammaddesi olarak kullanılan malzemeye ve aynı zamanda
yapılması planlanan tasarıma göre değişiklik göstermektedir. Hızlı prototip cihazları, kullandığı
teknolojiye göre, Işıkla Kür, Toz Bağlama, Harç Yığma ve Tabaka Yığma olarak dört ana kategori
altında toplanabilir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile SLS (Selective Laser Sintering) ve SLM
(Selective Laser Melting) cihazları prototip anlayışından öteye giderek, üç boyutlu yazıcıdan
çıkan ürünlerin direk kullanılması olanağını sunmuştur. Delikanlı vb (2005). Bu üretim teknolojilerinden, seramik malzeme kullanılarak Toz Bağlama (Inkjet Printing-Powder Binding), SLS
(Seçici Lazer Sinterleme) ve Harç Yığma (extruder) yöntemleri ile üretim yapılabilmektedir.
Günümüzde bu teknolojinin kullanıldığı seramik üretiminin çok yeni olduğu söylenebilir.
Birçok atölye ve sanatçı bu teknolojiyi geliştirme anlamında çalışmalar yapmakta ve projeler
geliştirmektedir. Belli merkezlerde sürdürülen bu araştırmalar, alanında öncü nitelikte üretimlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Hala üzerinde çalışılmaya devam edilen bu
projelerin bazıları üniversitelerde akademik olarak sürdürülürken, bazıları da bağımsız araştırma grupları tarafından yönetilmektedir. İşlevsel ve sanatsal formların üretimiyle ilgili araştırmaların yanı sıra, ileri seramiklerin üretimini mümkün kılan üç boyutlu yazıcılar konusunda
uzmanlaştıkları görülen çeşitli merkezler ve kişiler konuyla ilgili eğitimler de sunmaktadır.
İngiltere’de West England Üniversitesi bünyesinde yer alan Baskı Araştırma Merkezi ve
ABD’de ki Tethon firması Toz Bağlama yöntemiyle üretimin geliştirilmesi için oldukça büyük
katkılar veren kuruluşlardır. İngiltere-Bristol’de bulunan Baskı Araştırma Merkezi’nde başta direktör Stephen Hoskins ve araştırmacı David Huson olmak üzere seramik tozların bağlanması
esasına dayalı olarak 1990’lardan beri gündemde olan bu yöntemle çalışmalar yapılmakta, dijital teknolojiler, endüstri ve yaratıcı sanatsal üretimler arasında bağ kurulmaktadır

Kaynak

1- dergipark.org.tr

Visited 13 times, 1 visit(s) today