PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok 2020 Yılı 9 Aylık Tablolar Yayında

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda kooperatifin ve b bloğun gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları üç aylık dönemler halinde Perpa Portalı’ndan yayınlanmaya devam ediliyor.

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurulunda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamıştı. Gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının düzenli olarak paylaşılacağını beyan etmişti. R

Genel kurullarda beyan edildiği gibi, PERPA Kooperatifi ve Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 tarihli 2020 yılının 9 ayına ait gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarına perpa.com.tr – Perpa Portalından ulaşabilirsiniz.

https://perpa.com.tr/posts/view/1059/9-aylik-tablolar-yayinda-01-01-2020-30-09-2020-perpa-b-blok-gelir-gider-tablolari

https://perpa.com.tr/posts/view/1078/9-aylik-tablolar-yayinda-01-01-2020-30-09-2020-perpa-kooperatifi-gelir-gider-tablolari

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Category: PERPA GÜNDEM