Bir sinekkuşunun kalbi saniyede bin defadan fazla atar.

Read more