Bölüm içeriği: 1. Güncel mevzuat 2. 6552 sayılı yasayla bazı alacakların yeniden yapılandırılması 3. İş kazaları ve iş göremezlik ödenekleri 4. Geçici vergi beyannamesi 5. Mükellef bildirimi 6. Yıllık faaliyet raporu 7. Damga vergisi 8. Sahte ve yanıltıcı belge kullanımı sorumluluğu 9. Limited şirket çalışanının anonim şirkete geçişinde sigorta durumu 10. BA BS bildirimi 11. […]

Read more

Bölüm içeriği: 1. Ev hizmetlerinde 10 günden az süreli çalıştırılanların durumu 2. İşsizlik fonu yeni tebliğ 3. Damga vergisiyle ilgili yeni düzenleme 4. Özel entegratör düzenlemeleri 5. 6183 sayılı yasada mükerrer 35. maddeye ekler 6. Ticari defterlere ilişkin suç ve kabahatlerin tespiti, raporlanması ve yetkili mercilere iletilmesi hakkında genelge 7. Güncel mevzuat

Read more