Bölüm içeriği: Güncel Mevzuat Elektronik Tebligat Sistemi Uygulamalarda yaşanan zorluklar

Read more

Bölüm içeriği: Vergi usül kanunu tebliğ taslağı E-bildirgede yapılan değişiklikler Fiili hizmet süresinde yapılan hatalar Uygulamalarda karşılaşılan zorluklar E-fatura, e-defter, yeni nesil yazar kasa uygulamaları paneli’nin ardından

Read more

Bölüm içeriği: KDV Sirküleri 66, Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm ve Binanın Yenilenmesi, SGK Giriş Bildirgesi Uygulamaları, Asgari Geçim İndirimi, Uygulamalarda Yaşanan Zorluklar

Read more

Perpa A ve B Blok Yönetimleri, Perpa Muhasebe Meslek Grubu’nun katkılarıyla hazırlanan E-Fatura, E-Defter, Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulamaları Paneli Perpa A Blok Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Panel, Perpa Koop. Ynt. Kurl. Sayman Üyesi SMMM Hacı Demir’in açılış konuşmasıyla başladı. E-Fatura, E-Defter, Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulamaları Panelinin oturum başkanlığını SMMM Jak Kamhi yaptı. Yeni Nesil […]

Read more

Bölüm içeriği: Güncel mevzuat, Uygulamada yaşanan sorunlar, Transit ticaret uygulamaları, Kira gelirlerinde emsal bedel uygulaması, Personel izinleriyle ilgili uygulamalar, Muhasebe mesleğinde haksız rekabet

Read more

Bölüm içeriği: Kadın Muhasebeciler Derneği kuruluyor, Yoklamaların elektronik ortamda yapılmasıyla ilgili tebliğ, Defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi, Vergi borcu olan mükelleflerin ifşa edilmesi, E-fatura ve e-defter uygulamaları, Tabela vergilerinin Perpa’da uygulaması, Perpa’da ruhsat alım harcında yüzde 20 indirim

Read more

Bölüm içeriği: Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişlerinde değişiklik, Elektronik ürün senedi, Meslek mensuplarında tabela asılması, Ness veri sistemleri, Bulut Bilişim, Bilişim Suçları

Read more

Şişli SGK Müdür Yardımcıları Zafer Keleş ve Murat Demir Perpa Muhasebe Meslek Grubu toplantısına konuk olarak katıldı. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılık durumu ve 6645 sayılı kanunla çıkan Bağkur affı üzerine seminer verdiler.

Read more

Bölüm içeriği: 1. Güncel mevzuat 2. Gelir vergisi mükelleflerinin çalışan sigorta ödemelerinde yaşanan sorunlar 3. Mevzuatta yeni düzenlemeler 4. Yeni şirket açılışında Bağkur – SSK girişleri

Read more

Bölüm İçeriği: 1. Perpa B Blok hızlı internet fiberoptik çalışmaları tamamlandı 2. 6645 sayılı torba yasa 3. 4B kapsamındaki sigortalılığın durdurulmasıyla ilgili 2015/13 sayılı genelge 4. Elektronik defterle ilgili tebliğ 5. Asgari geçim indirimiyle ilgili düzenleme 6. 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesiyle ilgili kanun

Read more