PERPA B Blok Genel Kurulu Ertelendi

Değerli kat maliklerimiz,
08 Nisan 2021 Perşembe günü yapılması planlanan PERPA B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Olağan Genel Kurul toplantısı katılımcı çoğunluğu sağlanamadığı için 20 Nisan 2021 Salı gününe ertelenmiştir.

PERPA B Blok Yönetimi