Gen Değiştirme (CRISPR) Teknolojisi Hakkında Her Şey

Son yılların en heyecan verici gelişmelerinden biri CRISPR teknolojisi. Gen değiştirme teknolojisi de denilen bu devrim niteliğindeki buluş birçok etik tartışmayı da beraberinde getirdi. Eğer izin verilirse yakın gelecekte CRISPR teknolojisi kullanarak genetiği tasarlanmış bebekler doğabilir. Genetik kusurları giderilerek doğacak bu üstün insanların insanlığa nasıl yarar ya da zarar getireceği ve kalıtsal olan genleriyle insanlığın geleceğinde nasıl rol oynayacakları tartışma konusu.
Biyoteknoloji sektörünün gelişmesiyle bireysel genom analizi olanaklı hale geldi. Artık bir bebek doğmadan genetik hastalıkları olup olmadığı test edilebiliyor. Yine yetişkin genç bir birey yaşlandığında Alzheimer’a yakalanma eğilimi olup olmadığını öğrenebiliyor.
Peki 2012 yılında bilim dünyasına bomba gibi düşen Crispr teknolojisi nedir? Bu teknolojide iki kilit bileşen bulunuyor. DNA’yı belli noktadan kesebilen bir moleküler makas (Cas9 enzimi); ve bu makası DNA üzerindeki hedefe yönlendiren rehber bir RNA molekülü (gRNA). Bu iki bileşen sayesinde DNA’nın istenen bölümü silinip düzeltilebiliyor.
Crispr ile özel enzimleri hücreye göndererek bir genin çalışmasını durdurabilir veya başlatabilir, hatta o genin fonksiyonunu çözme şansına erişiriz. Bu yöntem uzun zamana yayıldığında hücredeki sistemlerin ve hastalıkların nasıl meydana geldiğini anlamamızı sağlayacaktır. En nihayetinde ‘genomun nasıl işlediğini’ göreceğiz.
Crispr ile genetik mühendisliğinde önemli bir adım atıldığı kesin. Bu teknoloji yakın gelecekte genetik hastalıkların tedavisinde, dayanıklı bitkiler yetiştirmekte ve güvenilir GDO’ların üretiminde kilit nokta olacak. Gelecek, tıpta ve tarımda birçok büyük gelişme ve buluşa gebe.
Crispr’in kullanımını kısıtlayan temel konu ise genom hakkındaki düşük bilgi düzeyimiz. Çünkü bir gende, hatta bu gen kusurlu olsa bile, yapılacak değişikliğin tüm sistemde nasıl etkileri olacağını kestirmek şu an için olanaksız.
DNA’mız ve birçok genin işleyişi hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil. İnsanın biyolojik yapısı karmaşık etkileşimlerin bir ürünü. Bu nedenle Crispr teknolojisinin üzerindeki bilimsel ve etik tartışmalar sürmeye devam ediyor.
İnsan embriyosu üzerine CRISPR uygulamada oluşabilecek beklenmedik bir durumun telafisinin çok zor olacağı belirtiliyor. CRISPR ile yapılacak genetik değişimlerin ekosistemdeki etkileri üzerinde de endişeler var.
CRISPR sayesinde hemen hemen her canlı üzerinde genetik değişimler yapılabiliyor. Bu teknoloji hem uygulanabilirlik açısından hem de ekonomik açıdan büyük kolaylık sunuyor. Böyle etkili bir tekniğin bu kadar kolay uygulanması bu gücün nasıl kullanılacağına dair tedirginliği de beraberinde getiriyor.
Kobi Kalesine girmek için tıklayınız
http://www.perpa.tv/
http://www.perpa.com.tr/
https://www.youtube.com/perpatv/
https://www.facebook.com/perpatv/
https://twitter.com/perpatv
http://www.perpa.com.tr/

1 Yorum

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>